Majstrovstvá Okresu Šaľa

Pretek v jednotlivých disciplínach sa uskutoční ak sa zaprezentuje v disciplíne najmenej 6 strelcov.

Na oblastnú súťaž bude vyslaný a náklady spojené s účasťou budú uhradené podľa počtu štartujúcich v každej disciplíne:

- I. miesto ak sa súťaže v disciplíne zúčastní najmenej 10 štartujúcich,

- I. a II. miesto ak sa súťaže v disciplíne zúčastní najmenej 20 štartujúcich,

- I. , II. a III. miesto ak sa súťaže v disciplíne zúčastní najmenej 30 štartujúcich.

Náklady spojené s účasťou na majstrovstvách okresu môže pretekárovi uhradiť vysielajúce PZ alebo PS.

Účasť na majstrovstvách okresu sa započítava ako vykonaná kontrolná streľba pre jednotlivé disciplíny (guľa/brok). Strelecký preukaz sa vydá na požiadanie.

Organizátor:Obvodná poľovnícka komora v Šali

Riaditeľ preteku :Ing. Jozef Horváth

Tajomník a ekonóm:Dr. Milan Krupa

Technický pracovník:zabezpečuje personál strelnice

Zdravotník:zdravotnícku službu zabezpečuje personál strelnice

Rozhodcovský zbor:

Hlavný rozhodca:Mgr. Pavol Šléger

Rozhodcovia: strelecká komisia OPK,

Miesto:Broková športová strelnica„Hubert“ Trnovec nad Váhom

Ceny pre jednotlivé disciplíny:Jednotlivci ktorí sa umiestnia na 1 až 3 mieste budú odmenení diplomami a pohármi.

 

Vklady :

 • M400 – 13 € na pretekára

 • OS40 - 15 € na pretekára

 • B50 - 17 € na pretekára

 

 

1. Disciplína M400

Časový rozpis:

7. mája 2016

08,30 do 10,00 hod. – Prezentácia

08,30 do 10,00 hod. – tréning, náhradný termín kontrolných strelieb z guľovej zbrane

10,00 hod - Otvorenie preteku

 

Preteky :

 • guľové strelište,

 • uzavreté preteky, ktoré sú majstrovstvami Okresu Šaľa, iba pre členov Obvodnej poľovníckej komory Šaľa,

 • strieľa sa podľa pravidiel pre guľovú a malokalibrovú streľbu na redukované terče vo vzdialenosti 50 m v poradí:

1. líška sediaca – ležmo bez opory,

2. srnec – v stoje s oporou o pevnú tyč,

3. kamzík- v stoji s oporou o voľne postavenú tyč alebo bez opory,

4. diviak – v stoje bez opory,

 • strieľa sa 10 výstrelov na terč v časovom limite 6 minút,

 • povolené zbrane- malokalibrovka loveckého typu s maximálnou hmotnosťou s optikou do 4 kg v rátane optiky,

 • najsilnejšie povolené strelivo – 22 Long Rifle-HV,

 • predpísaná opora vo forme voľne postavenej palice s priemerom 20-40 mm a výške 180-200 cm, ktoré zabezpečí usporiadateľ,

 • určenie víťaza najvyšší dosiahnutý bodový výsledok podľa hodnotenia zásahov - článok 10.4. streleckého poriadku,

 • priznanie MS, I., II. a III. výkonnostnej triedy podľa Streleckého poriadku,

 

Obhajca titulu:

Majster Okresu Šaľa:

Matúš Ferdinand

 

 

2. Disciplína OS40

Časový rozpis:

8. mája 2016

08,30 do 10,00 hod. – Prezentácia

08,30 do 10,00 hod. – tréning, náhradný termín kontrolných strelieb z brokovej zbrane

10,00 hod - Otvorenie preteku

12,30 hod -Ukončenie a vyhodnotenie preteku

 

Preteky :

 • oblúkové strelište - OS,

 • uzavreté preteky, ktoré sú zároveň i majstrovstvami Okresu Šaľa,

 • strieľa sa podľa pravidiel pre brokovú streľbu na asfaltový terč oranžovej farby,

 • strieľa sa 2x20 terčov,

 • povolená hmotnosť brokovej náplne max. 28,5 g,

 • priebeh položky podľa čl.28.1.2. Streleckého poriadku,

 • určenie víťaza podľa Streleckého poriadku,

 • priznanie III.VT podľa Streleckého poriadku,

 

Obhajca titulu:

Majster Okresu Šaľa:

Horváth Jozef Ing.

 

 

3. Disciplína B50

Časový rozpis:

8. mája 2016

08,30 do 10,00 hod. – Prezentácia

08,30 do 10,00 hod. – tréning, náhradný termín kontrolných strelieb z brokovej zbrane

10,00 hod - Otvorenie preteku

12,30 hod -Ukončenie a vyhodnotenie preteku

 

Preteky :

 • strelište - Americký trap,

 • uzavreté preteky, ktoré sú majstrovstvami Okresu Šaľa, iba pre členov Obvodnej poľovníckej komory Šaľa,

 • strieľa sa podľa medzinárodných pravidiel ISSF na asfaltový terč oranžovej farby,

 • strieľa sa 2x25 terčov,

 • povolená hmotnosť brokovej náplne max. 28,5 g,

 • určenie víťaza podľa Streleckého poriadku,

 • priznanie III.VT podľa Streleckého poriadku,

 

Obhajca titulu:

Majster Okresu Šaľa:

Ladislav Szalóci ml.

 

 

Poznámka:

V záujme rozvoja poľovníckeho strelectva v Okrese Šaľa, žiadame výbor PZ o aktívny prístup k delegovaniu svojich členov/ 3.členných družstiev na majstrovstvá okresu.

Účasť na majstrovstvách okresu bude, pre členov OPK Šaľa započítaná ako vykonaná kontrolná streľba.Strelecký preukaz bude vydaný na požiadanie.

 

Podávanie protestov:

Do 15 minút po vyhlásení výsledkov, písomne s vkladom 10,-iba v mene svojej osoby do rúk riaditeľa preteku.

 

Služby:

Občerstvenie a predaj nábojov zabezpečený na strelnici !

 

Veríme, že navštívite toto podujatie, na ktorom Vás srdečne privítame.

 

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Propozície okresného preboru OPK 2016.doc)Propozície okresného preboru OPK 2016.doc[Propozície]51 kB
Nachádzate sa tu: Home Majstrovstvá Okresu Šaľa