OPK Šala - Pozvánka na stretnutie

Obvodná poľovnícka komora Šaľa na základe § 18 odst. 2 Stanov SPK, pokynov SPK č.657/2014 zo dňa 23.07.204 a uznesenia P-OPK pozýva členov SPK-držiteľov poľovných lístkov s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK Šaľa, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami užívateľov poľovných revírov na stretnutie v rámci prípravy I. výročnej konferencie OPK Šaľa. Stretnutie sa uskutoční dňa :  

02.októbra 2014 o 16.00 v zasadačke
poľovníckeho domu PZ Agačáreň Šaľa-Veča v Šali-Veči.

Program :

1. Otvorenie
2. Informácia o príprave I. výročnej konferencie OPK
3. Diskusia
4. Voľba delegátov na I. výročnú konferenciu OPK
5. Záver

 

Ing. Jozef Horváth v.r., predseda OPK

Vybavuje: Milan Krupa, ved.kanc. OPK

Nachádzate sa tu: Home OPK Šala - Pozvánka na stretnutie