CHPT 2023/2024

srnec 14710 cic 6 rokov zmensenaOPK Šaľa , žiada o zverejnenie plagátu chovateľskej prehliadky trofejí (CHPT) za sezónu
2023/2024 v okrese Šaľa na stránku OPK.
Na začatie a ukončenie procesu hodnotenia trofejí na CHPT za poľovnícku sezónu 2023/2024, z dôvodu potreby splnenia kompetencie, ktorú OPK plní podľa § 42 ods.1 písm. g) zákona č. 274/2009 Z. z o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a jeho vykonávacieho predpisu.
Vystavenie trofejí, verejná časť a vyhodnotenie bude organizované samostatne podľa nižšie uvedeného harmonogramu.

Hodnotiaca časť CHPT neverejná :
Miesto konania: Poľovnícky dom PZ Agačáreň Veča
Dátum : od 11.3.2024 do13.3.2024
Verejná časť CHPT:
Miesto konania: Kultúrny dom Veča (pred Poľovníckym domom PZ Agačáreň Veča)
Dátum : od 15.03.2024 a 16.03.2024
Priebeh: 15.3.2024 – od 09,00 do20,00 h – výstava/školy a verejnosť/
16.03.2024 – od 09,00 do 13,00 h - výstava
od 09,00 do 11,00 – vyhodnotenie CHPT vestibul MS.

od 13,00 – ukončenie výstavy

S pozdravom

Ing. Tibor Czibula,
predseda OPK
v.r.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka CHPT 2024.jpg)Pozvánka CHPT 2024.jpg[Pozvánka]225 kB
Nachádzate sa tu: Home CHPT 2023/2024